9 Things to Know to Master List Comprehensions in Python

9 چیزی که برای درک بهتر پایتون باید در لیست اصلی خود قرار دهید.

1- یادگیری سینتکس اصلی پایتون

2- چگونگی استفاده از لیست‌ها

3- یادگیری ساختارهای شرطی

4- یادگیری ساختارهای شرطی درونی

5- جاگیزینی map

6- یادگیری لیست تو در تو

7- استفاده از عملگر Walrus

8- چگونگی استفاده از مجموعه (Set)

9- چگونگی استفاده از دیکشنری (Dic)

شرح کامل این موارد را جهت آموزش در این آدرس ببینید.

 

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*